İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/12)?de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ**2015/12 sayılı Tebliğde Çin menşeli 8208.30.00.00.00 gtipli damping uygulanan ürünün tanımında değişiklik yapıldı. (Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahus bıçak ve kesici ağızlar)

İTHALATIN PÜF NOKTALARI

İTHALATIN PÜF NOKTALARI Türkiye’de ithalat yapmayı düşünen ithalatçıların ithalat kararını vermeden önce aşağıda belirtilen hususları dikkate alması gerekmektedir. 1. PAZAR ANALİZİ İç Piyasada Pazarlama İncelemesi (İthalat Ticareti) İthal eşyasının iç piyasa ticaretinde hedef müşterilerin istek ve gereksinimlerinin bilinmesine ihtiyaç vardır.İthal edilmesi düşünülen malın iç pazarda satılabilirlik analizi ve fizibilitesini yapmak önem taşımaktadır. Rakip Mallar: Rakip…